Wielopokoleniowa tradycja fryzjerska


Magdalena Zwierzyńska należy do czwartego pokolenia fryzjerów. Swój warsztat pracy doskonaliła pod okiem swojej mamy, mistrzyni fryzjerstwa, Sabiny Zwierzyńskiej (z domu Przybylskiej) w zakładzie fryzjerskim w Kórniku oraz w innych renomowanych salonach fryzjerskich w kraju.
Sabina Zwierzyńska, przed przyjazdem do Kórnika, w którym otworzyła swój zakład fryzjerski w 1973 roku, przez 20 lat pracowała w znanym salonie fryzjerskim w Krakowie, przy ul. św. Marka 23, prowadzonym przez jej wuja Bronisława Przybylskiego.
Rodzinne tradycje fryzjerskie mają również wymiar międzynarodowy, ponieważ starszy brat Bronisława, Franciszek Przybylski, prowadził renomowany salon fryzjerski w centrum Paryża (rue des Acacias). Franciszek Przybylski współpracował również z krakowskim i poznańskim cechem fryzjerów współorganizując w Paryżu szkolenia i kursy dla młodych fryzjerów z Polski.
Bracia Przybylscy zamiłowanie do fryzjerstwa przejęli od swojego ojca Antoniego, który również zajmował się tym rzemiosłem.

Od 1997 roku Magdalena Zwierzyńska prowadzi zakład fryzjerski w Kórniku, który przejęła od swojej mamy. Dnia 16 maja 2006 roku została otworzona nowa filia w Poznaniu.
Powrót